דרשות אין אידיש

 • The Yiddish Mussar Collection

  SHP Audio Set

  The Yiddish Mussar Collection

  210 Shiurim, $250 Lectures from Rabbi Avigdor Miller's Mussar Vaad in Yeshiva Gedolah Bais Yisroel. Deep and thought-provoking topics. Your lectures come preloaded on a free USB flash drive.    Browse the Lecture list

  $250.00
 • Yiddish Shmuezen Sampler (9 MP3's)

  SHP Audio Set

  Yiddish Shmuezen Sampler (9 MP3's)

  Amazing Deal!! 9 MP3's for only $15!! The first nine shiur from Rabbi Miller's Yiddish mussar shmuezen: 1. לא כיזוב בו (תפילה בכונה) 2. גירסא דינקותא 3. בדרך שאדם רוצה מולכין אותו 4. שלימות של עניות 5. רצוננו לראות את מלכנו 6. מפני מה בא ערב...

  $15.00